Δελτίο τύπου
Στις 20/04/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη στις μεταξύ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας και της Ακαδημίας Γαστρονομίας με την I.M.C.A Israel Master Chef Academy, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι όροι του πρωτοκόλλου και της συνεργασίας μεταξύ της Λέσχης και των ακαδημιών. Συμφωνήθηκε αμφοτέρων η ανάδειξη της γαστρονομίας και του πολιτισμού των δύο χωρών, και τέθηκαν οι βάσεις πρωτοκόλλου συνεργασίας που στηρίζεται στον σεβασμό και στην ανάδειξη της φιλίας των δύο κρατών. Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας και της Ακαδημία Γαστρονομίας ο Αντιπρόεδρος κύριος Γιώργος Λορέντζος, ο Γενικός Γραμματέας κύριος Δημήτρης Γιανχουστίδης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Εξωτερικού κυρία Σταυρού Μιχαηλίδου και από την Israel Master Chef Academy I.M.C.A ο Αντιπρόεδρος κύριος Jossie Elbaz. Μια μεγάλη συνεργασία μεταξύ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας, της Ακαδημίας Γαστρονομίας και της Israel Master Chef Academy I.M.C.A. ξεκινάει. Ευχόμαστε να έχουμε μια δημιουργική συνεργασία με στόχο τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και την ειρήνη.
 
We are pleased to announce that a video conference was held on 20/04/2021 between the Chefs Club of Hellenic Gastronomy and the Academy of Gastronomy with the Israel Master Chef Academy I.M.C.A. During which the term of our protocol and cooperation were discussed. Our discussion took place in a very pleasant and cordial atmosphere. We referred to issues concerning the gastronomy of our countries and what we as nations, we exchanged views of gastronomic and cultural content, as well as ways and fields of cooperation. Present at the video conference was from the Chefs Club of Hellenic Gastronomy and Academy of Gastronomy was present the Vice President Mr. George Lorentzos, the General Secretary Mr. Dimitris Gianhoustidis and the Head of Public Relations Abroad Mrs. Stavrou Mihailidou and from Israel Master Chef Academy I.M.C.A the Vice President Mr. Jossie Elbaz . A great collaboration between the Chefs Club of Hellenic Gastronomy, Academy of Gastronomy and with the Israel Master Chef Academy I.M.C.A begins with the best omens, with the aim of highlighting the gastronomy and culture of the two countries. We wish to have a creative partnership aimed at respect, solidarity, and peace.