Εκπροσώπηση της ΛΑΕΓ στην διαμαρτυρία Emptychairs στην Θεσσαλονίκη από τον κύριο Γεώργιο Μούρτζιο Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τον κύριο Δημήτριο Γιανχουστίδη Υπεύθυνο Νομού Σερρών.