Πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση σήμερα 6/2/2022 και ώρα 11:00 π.μ. κατά την διάρκεια της οποίας έγινε πλήρη ενημέρωση των μελών της ΛΑΕΓ από το ΔΣ για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους όπως επίσης και για τα σχέδια, τους στόχους και το πρόγραμμα της Λέσχης μας για το τρέχον έτος.