Τηλέφωνο: 2512513066  

Διεύθυνση: Βενιζέλου 71 Πάροδος Δ’   Καβάλα

Email: cchellenicgastronomy@gmail.com

Φόρμα επικοινωνίας