Η επίσημη αφίσα που θα κοσμεί τα εστιατόρια που λαμβάνουν μέρος στην δράση της ΛΑΕΓ “ΈΝΑ ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ” και αντίστοιχα δίπτυχα που θα είναι επάνω στο κάθε τραπέζι που θα προωθεί το πιάτο επιλογής για την βοήθεια των πλημμυροπαθών.
Σύντομα θα είναι στα χέρια των εστιατόρων που λαμβάνουν μέρος στην δράση.

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στην δράση επικοινωνήστε μαζί μας.