Στηρίξτε αυτούς που μας στηρίζουν οι επιχειρήσεις που βοηθούν το εγχείρημα της ΛΑΕΓ  “ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΊΤΣΑ” για την στήριξη των πλημμυροπαθών τις Καρδίτσας.