Δελτίο Τύπου
Στα πλαίσια ανάδειξης της Θεσσαλονίκης ως 《Γαστρονομική πρωτεύουσα της Ελλάδος》 η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας, συναντήθηκε μέσω αντιπροσωπείας του κύριου Στυλιανού Δίγκα προέδρου της ΛΑΕΓ και του κυρίου Γεωργίου Μούρτζιου ταμία της ΛΑΕΓ, με την αντιδήμαρχο πολιτισμού δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρίας Καραγιάννη για την ανάδειξη της γαστρονομίας στην Θεσσαλονίκη καθώς και την δημιουργία διεθνής ανάδειξης της γαστρονομίας, σε Project με συνεργαζόμενες λέσχες και ομοσπονδίες γαστρονομίας του εξωτερικού που η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας έχει συνάψει επίσημο πρωτόκολλο συνεργασίας.

In the context of the Promotion of Thessaloniki as the Culinary Capital of Greece, the Chefs’ Club of Hellenic Gastronomy met through a delegation of Mr. Dingas of President CCHG and Mr. Mourtzios Treasurer CCHG, with the Deputy Mayor of Culture of the Municipality of Thessaloniki Maria Karagiannis for the Promotion of Gastronomy in Thessaloniki as well as the creative International Promotion of Gastronomy through a Project with Collaborating Clubs and Federations of Gastronomy abroad Chefs’ Club of Hellenic Gastronomy has concluded an Official Cooperation Protocol.