Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους. Chef’ s της ΛΑΕΓ για την συνδρομή τους στην επιτυχημένη εκδήλωση στην Ηράκλεια Σερρών , με άψογη παρουσία και επαγγελματισμό που έφεραν τήν περιοχή σε άλλο Γαστρονομικό επίπεδο.
Ευχαριστούμε Ιδιαίτερα τα μέλη μας από: Αθήνα: Αναστασία Δρούζα, Νικόλαο Χριστάκη
Θεσσαλονίκη:Γεώργιο Μούρτζιο Δίγκα Στυλιανό Γεώργιο Τριανταφυλλοπουλο Σέρρες: Ειρήνη Μιχαηλίδου Γεώργιο Μιχαηλίδη, από
Βόλο: Κυριάκο Θαμνίδη
Καβάλα: Χρύσα Παπανικολάου που με τήν. Συνδρομή τους σήκωσαν τον γαστρονομικό πήχη της περιοχής ψηλά

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, κουστούμι και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χαμογελάει, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χαμογελάει, κάθεται και στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και φαγητό

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.